Cấu trúc cơ và các sợi

Tin Tức Sức Khỏe

* Cấu trúc cơ và các sợi

– Mỗi sợi cơ là multinucleate (nhiều nhân hay hiểu nôn na là nhiều sợi nhỏ) và nó được xem như một tiểu đơn vị. Nó chứa các bó myofibrils, được bao bọc xung quanh bởi SR và các ống T nằm ngang (transverse tubules).

– Mỗi myofibril chứa liên hợp các sợi dày và mỏng được sắp xếp dọc theo sarcomeres.

– Một sarcomere chạy từ Z line đến Z line.

–  Các sợi dày

+ Hiện diện trong một dãy ở trung tâm của sarcomere.

+ Chứa myosin.

–  Myosincó 6 chuỗi polypeptide, bao gồm một cặt chuỗi nặng và hai cặp chuỗi nhẹ.

– Mỗi phân tử myosincó hai đầu được gắn với một đuôi.Các đầu của myosin liên kết ATP, actin và liên quan đến sự hình thành cross-bridge.

* Các sợi mỏng

– Được gắn vào tại Zlines.

– Hiện diện trong I bands.

– Liên tục với sợi dày ở phần của Aband.

– Chứa actin, tropomyosin, và troponin.

+ Troponinlà protein điều hòa – cho phép hình thành cross-bridge khi nó liên kết với Ca .

+ Troponin là globular protein phức tạp:

+ Troponin T (“T” -tropomyosin) gắn troponin với tropomyosin.

+ Troponin I (“I” -inhibition)ức chếtương tác giữa actin và myosin.

+ Troponin C (“C” – Ca ) là vị trí liên kết với Ca , khi được liên kết với Ca , nó cho phép tương tác actin và myosin.

* T tubules

– Là mạng lưới ống mở rộng, mở vào trong khoang ngoại bào – nó mang sự khử cực từ màng sarcolemmal vào trong tế bào.

– Định vị tại khớp nối A bands và I bands.

– Chứa protein nhận cảm điện thế gọi là dihydropyridine receptor; sự khử cực làm thay đổi cấu hình của dihydropyridine receptor.

* sr

– Trong cấu trúc ống – là vị trí lưu trữ và giải phóng Ca2+để kích thích – gây co.

– Có terminal cisternae – liên hệ mật thiết với T tubules.

– Màng chứa bơm Ca2+

– ATPase (Ca2+ pump), vận chuyển Ca từ dịch nội bào vào trong SR,giữ cho [Ca ] nội bào thấp.

– Chứa Ca liên kết lỏng lẻo với calsequestrin.

– Chứa một kênh giải phóng Ca gọi là ryanodine receptor.

Copy ghi nguồn: https://brabantpharma.com

Link bài viết: Cấu trúc cơ và các sợi

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin Tức Sức Khỏe
Rối loạn nước – điện giải

Contents1 Phân bố dịch cơ thể2 CÂN BẰNG DỊCH3 CÂN BẰNG -NƯỚC4 CÂN BẰNG NATRI-NƯỚC Phân bố dịch cơ thể – Dịch ~50%–60% toàn bộ trọng lượng cơ thể – Các ion hoà tan gọi là điện giải – Các khoảng dịch – Nội bào + Lượng nước thay đổi …

Tin Tức Sức Khỏe
Những lưu ý về Turp Syndrome

Điều trị hội chứng TURP – Quan trọng nhất trong điều trị là phải theo dõi tim phổi, thận và biến chứng thần kinh kết hợp với hội chứng TURP. – Điều trị ban đầu bằng việc đảm bảo oxy, thông khí và tuần hoàn. Cần chú ý đến những …

Tin Tức Sức Khỏe
Những điều cần biết về Turp Syndrome

Contents1 Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện.1.1 * Hội chứng TURP và ảnh hưởng đến hệ thống1.2 * Theo dõi bệnh nhân Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện. …