Dẫn truyền synap

Tin Tức Sức Khỏe

1. Các loại sắp xếp

– Synap 1 – 1 (được tìm thấy ở khớp nối thần kinh cơ)

+ Điện thế hoạt động ở tiền synap (thần kinh vận động) => hình thành điện thế hoạt động ở hậu synap (cơ).

– Many-to-one synapses (được tìm thấy ở neuron vận động tủy sống)

+ Điện thế hoạt động ở tế bào tiền synap đơn lẻ không đủ hình thành điện thế động ở tế bào hậu synap => nhiều tế bào synap ở màng sau bị khử cực tới ngưỡng. Presynaptic input có thể kích thích hoặc ức chế.

2. Dòng thông tin đi vào synapses

– Tế bào hậu synap tích hợp “thông tin đi vào” kích thích và ức chế.

– Khi tổng “input” mang điện thế màng của hậu synap tới ngưỡng => nó khởi phát điện thế động.

– Điện thế kích thích hậu synap [excitatory postsynaptic potentials – ePsPs]

+Thông tin đi vào khử cực tế bào hậu synap, mang nó gần với ngưỡng hơn và khởi phát điện thế động.

+ Được gây ra bởi mở các kênh thấm Na+ và K+, giống kênh ACh.Điên thế màng khử cực tới giá trịnằm giữa điện thế cân bằng của Na+ và K+ (khoảng 0 mV).

+ Chất dẫn truyền thần kinh kích thích bào gồm ACh, norepinephrine, epinephrine, dopamine, glutamate, và serotonin.

– Ức chế điện thế hậu synap [ Inhibitory postsynaptic potentials (IPsPs)]

+ Thông tin đi vào làm tăng phân cực tế bào hậu synap, làm di chuyển nó ra xa ngưỡng và xa điểm khởi phát điện thế động.

+ Bị gây ra bởi mở kênh Cl-. Điện thế màng tăng phân cực về phía điện thế cân bằng Cl-mV).

+ Chất dẫn truyền thần kinh ức chế gồmγ-aminobutyric acid (Gaba) vàglycine.

3. Sự cộng dồn tại synap (summation at synapses)

– Spatialsummation xuất hiện khi hai dòng thông tin đi vào tại neuron hậu synap đồng thời => cùng với nhau làm khử cực mạnh hơn.

– Temporalsummation xuất hiện khi hai “input” kích thích đến neuron hậu synap => khử cực hậu synap chồng chéo nhau cùng thời điểm.

– Hỗ trợ, cạnh tranh và posttetanic potentiation xuất hiện sau kích thích tetanic của neuron tiền synap.Trong mỗi trường hợp, sự khử cực neuron hậu synap lớn hơn kỳ vọng vì số lượng chất dẫn truyền thần kinh lớn hơn bình thường, có thể do tích lũy Ca2+ ở tận cùng tiền synap.

– Long-term potentiation (ghi nhớ)liến quan với tổng hợp protein mới.

Copy ghi nguồn: https://brabantpharma.com

Link bài viết: Dẫn truyền synap

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin Tức Sức Khỏe
Rối loạn nước – điện giải

Contents1 Phân bố dịch cơ thể2 CÂN BẰNG DỊCH3 CÂN BẰNG -NƯỚC4 CÂN BẰNG NATRI-NƯỚC Phân bố dịch cơ thể – Dịch ~50%–60% toàn bộ trọng lượng cơ thể – Các ion hoà tan gọi là điện giải – Các khoảng dịch – Nội bào + Lượng nước thay đổi …

Tin Tức Sức Khỏe
Những lưu ý về Turp Syndrome

Điều trị hội chứng TURP – Quan trọng nhất trong điều trị là phải theo dõi tim phổi, thận và biến chứng thần kinh kết hợp với hội chứng TURP. – Điều trị ban đầu bằng việc đảm bảo oxy, thông khí và tuần hoàn. Cần chú ý đến những …

Tin Tức Sức Khỏe
Những điều cần biết về Turp Syndrome

Contents1 Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện.1.1 * Hội chứng TURP và ảnh hưởng đến hệ thống1.2 * Theo dõi bệnh nhân Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện. …