Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

Tin Tức Sức Khỏe

* Điện thế nghỉ

–  Sự chênh lệch điện thế đo được qua màng tế bào đơn vịmV.

– Theo quy ước nó gần với điện thế nội bào hơn điện thế ngoại bào. Điện thế nghỉ -70 mV => tế bào
âm 70 mV.

–  Điện thế nghỉ được thiết lập bởi điện thế khuếch tán – là kết quả từ sự chênh lệch nồng độ của các ion thấm.

–  Mỗi ion thấm cố gắng đưa điện thế màng về giá trị điện thế cân bằng của nó. Ion có tính thấm cao nhất, nó sẽ đóng vai trò quan trọng nhất để hình thành điện thế nghỉ và ngược lại, ion có khả năng thấm ít nhất nó sẽ đóng rất ít vai trò hoặc không có cai trò trong hình thành điện thế nghỉ.

–  Ví dụ,điện thế màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ mV – nó gần với giá trị điện thế cân bằng của K đượ mV, nhưng xa với giá trị điện thế cân bằng được tính của Na mV. Ở trạng thái nghỉ, màng tế bào thần kinh thấm nhiều K+ hơn là Na+.

–  Bơm Na+ – K+ chỉ đóng vai trò gián tiếp trong hình thành điện thế nghỉ nhờ duy trì sự chênh lệch nồng độ Na vàK qua màng tế bào – để tạo thành điện thế khuếch tán. Chênh lệch điện tích phát sinh từ bơm (3Na+ bơm ra nhưng chỉ 2K+ được bơm vào) nhỏ.

* Điện thế hoạt động

–  Định nghĩa

+ Khử cực làm điện thế màng ít âm hơn.

+ Tăng phân cực làm điện thế màng âm hơn.

+ Inwardcurrentlà dòng điện tích dương đi vào tế bào => khử cực điện thế màng .

+ outwardcurrentlà dòng điện tích dương đi ra ngoài tế bào => tăng phân cực điện thế màng.

+ Điện thế hoạt động là đặc tính của tế bào kích thích (thần kinh, cơ) – nó bao gòm pha khử cực nhanh hay upstroke, theo sau đó là giai đoạn tái cực của điện thế màng. Điện thế hoạt động có các đặc tính: hình dạng mẫu, lan truyền, tuân theo quy luật tất cả hoặc không có gì.

+ Ngưỡng là giá trị điện thế màng mà tại đó điện thế hoạt động khởi phát. Tại điện thế ngưỡng, dòng ion dương đi vào ngày càng lớn hơn dòng ion dương đi ra => làm khử cực ngày càng nhiều và làm upstroke điện thế động. Nếu dòng ion dương đi vào ít hơn, không có điện thế động hình thành (đáp ứng tất cả hoặc không có gì).

– Các ion cơ bản của điện thế hoạt động

+ Điện thế nghỉ

+ Khoảng -70 mV, tế bào âm.

+ Độ dẫn cao với K+,đưa điện thế màng về phía điện thế cân bằng K .

+ Trạng thái nghỉ, kênh Na đóng và độ dẫn Na thấp.

–  upstroke của điện thế động

+ Dòng ion dương đi vào khử cực điện thế màng tới ngưỡng.

+ Khử cực làm mở nhanh các cổng hoạt hóa của kênh na+, và độ dẫn Na của màng tăng lên nhanh chóng.

+ Độ dẫn Na trở nên cao hơn độ dẫn K , và điện thế màng hướng về điện thế cân bằng Na+ (không đòi hỏi phải đạt được giá trị này) là +65 mV. Thật vậy, sự khử cực nhanh chóng trong giai đoạn upstroke nhờ dòng ion dương Na+ đi vào.

+ Overshootlà phần thoáng qua tại đỉnh của điện thế hoạt động khi điện thế màng dương.

+ Tetrodotoxin (TTX) và lidocaine khóa kênh đáp ứng điện thế Na+ và loại bỏ điện thế hoạt động.

Copy ghi nguồn:  https://brabantpharma.com

Link bài viết: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin Tức Sức Khỏe
Rối loạn nước – điện giải

Contents1 Phân bố dịch cơ thể2 CÂN BẰNG DỊCH3 CÂN BẰNG -NƯỚC4 CÂN BẰNG NATRI-NƯỚC Phân bố dịch cơ thể – Dịch ~50%–60% toàn bộ trọng lượng cơ thể – Các ion hoà tan gọi là điện giải – Các khoảng dịch – Nội bào + Lượng nước thay đổi …

Tin Tức Sức Khỏe
Những lưu ý về Turp Syndrome

Điều trị hội chứng TURP – Quan trọng nhất trong điều trị là phải theo dõi tim phổi, thận và biến chứng thần kinh kết hợp với hội chứng TURP. – Điều trị ban đầu bằng việc đảm bảo oxy, thông khí và tuần hoàn. Cần chú ý đến những …

Tin Tức Sức Khỏe
Những điều cần biết về Turp Syndrome

Contents1 Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện.1.1 * Hội chứng TURP và ảnh hưởng đến hệ thống1.2 * Theo dõi bệnh nhân Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện. …