Những điều cần biết về chất độc hữu cơ Ethanol

Tin Tức Sức Khỏe

* Nguyên tắc của các phương pháp định lượng

– Sắc ký khí GC: phương pháp phù hợp nhất, nhưng yêu cầu thiết bị chuyên biệt

– Phương pháp đo bằng tửu kế:

+ Thường áp dụng với mẫu có nồng độ EtOH khá lớn như rượu, sản phẩm đông dược…
+ Dùng tửu kế đo độ cồn, từ đó suy ra nồng độ EtOH

– Phương pháp lắng:

+ Nguyên tắc: cất phân đoạn nhiều lần để làm giàu EtOH
+ Hứng dịch cất vào ống chia độ chứa K2CO3 khan và phenolphtalein. Nước trong dịch cất được K2CO3 khan hút tạo dung dịch bão hòa. EtOH không tan nổi lên kéo theo màu đỏ của phenolphtalein trg kiềm. đọc V lớp màu đỏ => lượng EtOH trong mẫu

– Ưu điểm:
+ Đơn giản, nhanh chóng
+ Loại các chất khử khác trong mẫu thử (trừ aceton, MeOH nồng độ > 2%)
+ Có thể định lượng EtOH trong mẫu thử đã thối rữa
– Nhược điểm: Phải làm với lượng mẫu lớn (50ml máu, 100ml mẫu thử khác…), nồng độ > 0,1% ms cho kết quả tin cậy.

– Phương pháp dicromat:

+ Ở nhiệt độ thường hơi EtOH hoặc nước tiểu của người uống rượu làm dung dịch K2Cr2O7/H2SO4đ chuyển từ vàng sang xanh nâu (CH3COOH)
+ Sau nghiên cứu xác định được 1 ml K2Cr2O7 0,1N ứng vs 11,5mg EtOH
– Phương pháp chuyển thành ethyl iodid:
+ Dùng CO2 đi qua dung dịch EtOH đun sôi và dung dịch HI 70%, EtOH chuyển thành Etiodid, dẫn vào bình rửa đựng Na2S2O3, r qua bình đựng Br2, CH3COOK hòa tan trong CH3COOHđ và 1 ít nước, sản phẩm HIO3
+  Cho thừa KI, ĐL iod bằng Na2S2O3. 1 EtOH tạo 6 iod

– Phương pháp enzym ADH:

+ En alcohol dehydrogenase ADH có thể lấy từ gan hoặc men rượu bia. Khi có mặt DPN, en oxh EtOH thành CH3CHO + DPNH2. XĐ DPNH2 bằng đo quang ở 340nm
+ Phản ứng thuận nghịch => thêm semicarbazid liên kết với CH3CHO ở pH 8,6-9,6 (dung dịch đệm)
– Ưu điểm:
+ Đặc hiệu, cho kết quả tốt 5-50mcg EtOH
+ Có thể định lượng thẳng trong huyết thanh không màu
+ Nếu mẫu máu thì phải loại pro hoặc cất

– Phương pháp nitrit (nitroso hóa):

Dùng dung dich NaNO2+HCl, nitroso hóa EtOH thành EtONO. Chiết EtONO = CCl4. Phản ứng tạo phẩm màu azoni. Đo quang xác định lượng EtOH trong mẫu

– Phương pháp chuẩn độ oxh – khử:

+ Cách đơn giản để đo nồng độ rượu của ng điều khiển PTGT
+ Lấy hơi tài xế vào dụng cụ chứa K2Cr2O7 và H2SO4
+ Nguyên tắc: dựa trên sự oxh EtOH có trong hơi thở bởi K2Cr2O7, H2SO4
+ Áp suất riêng phần trong hơi thở tỷ lệ thuận với hàm lượng EtOH trong máu.

Copy ghi nguồn: https://brabantpharma.com

Link bài viết: Những điều cần biết về chất độc hữu cơ Ethanol

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin Tức Sức Khỏe
Rối loạn nước – điện giải

Contents1 Phân bố dịch cơ thể2 CÂN BẰNG DỊCH3 CÂN BẰNG -NƯỚC4 CÂN BẰNG NATRI-NƯỚC Phân bố dịch cơ thể – Dịch ~50%–60% toàn bộ trọng lượng cơ thể – Các ion hoà tan gọi là điện giải – Các khoảng dịch – Nội bào + Lượng nước thay đổi …

Tin Tức Sức Khỏe
Những lưu ý về Turp Syndrome

Điều trị hội chứng TURP – Quan trọng nhất trong điều trị là phải theo dõi tim phổi, thận và biến chứng thần kinh kết hợp với hội chứng TURP. – Điều trị ban đầu bằng việc đảm bảo oxy, thông khí và tuần hoàn. Cần chú ý đến những …

Tin Tức Sức Khỏe
Những điều cần biết về Turp Syndrome

Contents1 Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện.1.1 * Hội chứng TURP và ảnh hưởng đến hệ thống1.2 * Theo dõi bệnh nhân Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện. …