Sự thẩm thấu – màng tế bào

Tin Tức Sức Khỏe

 Osmolarity là nồng độ của các hạt chủ động tạo ra sự thẩm thấu trong dung dịch chất tan.

1. Tính toán áp suất thẩm thấu (định luật van’t Hoff’s )

–  Áp suất thẩm thấu trong dung dịch 1 có thể được tính bằng định luật van’t Hoff’s – cho thấy áp suất thẩm thấu phụ thuộc vào nồng độ của các hạt chủ động tạo ra sự thẩm thấu. Nồng độ các hạt được chuyển thành áp suất theo công thức sau: p = g ¥ C ¥ RT

– Áp suất thẩm thấu tăng khi nồng độ chất tan tăng. Một dung dịch chất tan chứa 1MCaCl2 1M có áp suất thẩm thấu cao hơn dung dịch chứa KCl 1M.

– Áp suất thẩm thấu của dung dịch chất tan cao hơn => dòng nước chảy nhiều hơn.

– Hai dung dịch chất tan có cùng hiệu quả áp suất thẩm thấu (effective osmotic pressure) gọi là isotonic bởi vì không có dòng nước xuyên qua màng bán thấm phân chia chúng.

– Nếu hai dung dịch chất tan được phân chia bởi một màng bán thấm có effectiveosmoticpressures khác nhau,dung dịch chất tan có effectiveosmoticpressure cao hơn gọi làhypertonic và dung dịch chất tan với effective osmotic pressure thấp hơn gọi làhypotonic. Dòng nước từ dung dịch hypotonic di chuyển sang dung dịch hypertonic.

– Áp suất keo thẩm thấu (oncotic pressure), là áp suất thẩm thấu được tạo ra bởi các protein (protein huyết tương).

2. Hệ số phản xạ

– Là con số chạy từ 0 đến 1 và nó mô tả sự dễ dàng của chất tan thấm qua màng.

– Nếu hệ số phản xạ là 1, chất tan không thấm. Do đó, nó vẫn ở lại dung dịch ban đầu và tạo nên áp suất thẩm thấu, và nó làm cho dòng nước di chuyển. Albumin huyết thanh (một chất tan lớn) có hệ số phản xạ gần 1.

– Nếu hệ số phản xạ là 0, chất tan thấm hoàn toàn. Do đó, nó sẽ không tác động tạo ra áp suất thẩm thấu, nó cũng không làm dòng nước di chuyển. Ure (một chất tan nhỏ) thường có hệ số phản xạ gần bằng 0 và do đó nó không có tác dụng tạo ra thẩm thấu.

3. Tính effective osmotic pressure

– Effective osmotic pressure là áp suất thẩm thấu (được tính bởi định van’tHoff’s) nhân với hệsốphản xạ.

– Nếu hệ số phản xạ bằng 1, chất tan sẽ tạo ra effectiveosmoticpressure cực đại.Nếu hệ số phản xạ bằng 0, chất tan sẽ không tạo ra áp suất thẩm thấu.

Copy ghi nguồn:  https://brabantpharma.com

Link bài viết:  Sự thẩm thấu – màng tế bào

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin Tức Sức Khỏe
Rối loạn nước – điện giải

Contents1 Phân bố dịch cơ thể2 CÂN BẰNG DỊCH3 CÂN BẰNG -NƯỚC4 CÂN BẰNG NATRI-NƯỚC Phân bố dịch cơ thể – Dịch ~50%–60% toàn bộ trọng lượng cơ thể – Các ion hoà tan gọi là điện giải – Các khoảng dịch – Nội bào + Lượng nước thay đổi …

Tin Tức Sức Khỏe
Những lưu ý về Turp Syndrome

Điều trị hội chứng TURP – Quan trọng nhất trong điều trị là phải theo dõi tim phổi, thận và biến chứng thần kinh kết hợp với hội chứng TURP. – Điều trị ban đầu bằng việc đảm bảo oxy, thông khí và tuần hoàn. Cần chú ý đến những …

Tin Tức Sức Khỏe
Những điều cần biết về Turp Syndrome

Contents1 Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện.1.1 * Hội chứng TURP và ảnh hưởng đến hệ thống1.2 * Theo dõi bệnh nhân Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện. …