MÔ HÌNH HÓA DƯỢC ĐỘNG HỌC

Tin Tức Sức Khỏe

* Mô hình hóa:

1. Một số khái niệm:

– Các mô hình dược động học là những mô hình phản ánh quá trình biến đổi của thuốc trong cơ thể. Do đó nó là một hàm số của thời gian
– Mô hình hóa dữ liệu dược động học là kĩ thuật nhằm tìm mô hình tốt nhất để mô tả số liệu thực nghiệm. Trong đa số trường hợp, số liệu là nồng độ thuốc và thời gian lấy mẫu tương ứng.
– Mô hình tốt nhất là mô hình có sai số với số liệu là nhỏ nhất và số thông số là ít nhất.
– Ngăn:
+ Giả định cơ thể là các ngăn với các thể tích phân bố khác nhau
+ Thuốc phân bố nhanh và đồng nhất trong ngăn
– Bậc: Biểu diễn quá trình dịch chuyển của thuốc vào hoặc ra khỏi ngăn

2. Tốc độ của 1 quá trình – hệ:

– Quá trình – hệ có 1 chất:

+ Phương trình tốc độ của quá trình: Mô tả sự dịch chuyển của một chất giữa các ngăn
+ Quá trình bậc 0: tốc độ dịch chuyển là không đổi, không phụ thuộc vào quá trình
+ Tốc độ = dC/dt= k.C0 = k
+ Quá trình bậc 1: tốc độ dịch chuyển phụ thuộc vào nồng độ của chất đó
+ Tốc độ = dC/dt= k x C1

– Quá trình – hệ có 2 chất:
+ Quá trình bậc 2: tốc độ tỉ lệ thuận với bậc hai của nồng độ (tích hai nồng độ)
+ Tốc độ = k x C1 x C2
+ (Thường gặp trong các phản ứng hóa học, ít gặp trong dược động hoc)
– Quá trình bão hòa dịch chuyển:
+ Tốc độ phụ thuộc vào tương tác giữa 2 chất

– Nồng độ 1 chất là không đổi (enzym, chất mang)
– Tuân theo động học Michaelis – Menten:
+ Tốc độ v = (Vmax . C) / ( C + Km)
+ Nếu C rất nhỏ -> v = Vmax . C/ Km -> pt bậc 1
+ Nếu C rất lớn -> v = Vmax -> pt bậc 0
+ Mô tả quá trình chuyển hóa nhờ emzym
+ Vận chuyển qua màng nhờ chất mang (cả vận chuyển tích cực và thuận lợi)

3.Bậc của các qúa trình trong DĐH:

– Khuếch tán thụ động tuân theo dược động học bậc 1 -> Tốc độ vận chuyển/thải phụ thuộc vào gradien nồng độ (tỷ lệ thuận với nồng độ)
– Vận chuyển nhờ chất mang: tuân theo Động học Michaelis – Menten
+ Nồng độ thấp: Bậc 1
+ Nồng độ cao (bão hòa): Bậc 0 -> k còn tuyến tính -> tăng nồng độ thuốc trong máu gây tăng độc tính (không dự đoán được nồng độ trong máu theo liều).

Copy ghi nguồn: https://brabantpharma.com

Link bài viết: MÔ HÌNH HÓA DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin Tức Sức Khỏe
Rối loạn nước – điện giải

Contents1 Phân bố dịch cơ thể2 CÂN BẰNG DỊCH3 CÂN BẰNG -NƯỚC4 CÂN BẰNG NATRI-NƯỚC Phân bố dịch cơ thể – Dịch ~50%–60% toàn bộ trọng lượng cơ thể – Các ion hoà tan gọi là điện giải – Các khoảng dịch – Nội bào + Lượng nước thay đổi …

Tin Tức Sức Khỏe
Những lưu ý về Turp Syndrome

Điều trị hội chứng TURP – Quan trọng nhất trong điều trị là phải theo dõi tim phổi, thận và biến chứng thần kinh kết hợp với hội chứng TURP. – Điều trị ban đầu bằng việc đảm bảo oxy, thông khí và tuần hoàn. Cần chú ý đến những …

Tin Tức Sức Khỏe
Những điều cần biết về Turp Syndrome

Contents1 Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện.1.1 * Hội chứng TURP và ảnh hưởng đến hệ thống1.2 * Theo dõi bệnh nhân Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện. …