Thông số DĐH đặc trưng cho qúa trình thải trừ

Tin Tức Sức Khỏe

1. Độ thanh thải Clearance:

– Độ thanh lọc của cơ thể đối với 1 thuốc là thể tích máu hoặc huyết tương được cơ thể loại bỏ hoàn toàn thuốc đó trong 1 đơn vị tgian (ml/phút, lit/giờ)
– CT tính: Cl = K e .D/Cp = K e .V d K e : hằng số tốc độ thải trừ = 0,693/t 1/2
– Cp: nồng độ thuốc trong huyết tương

– Ý nghĩa:
+ Tính đc tốc độ thải trừ thuốc ra khỏi cơ thể V = Cl.Cp
+ Tính đc nồng độ thuốc ở trạng thái ổn định khi biết tốc độ tiêm truyền liên tục (lượng thuốc vào = ra) Css = Ko/Cl
– Độ thanh lọc của cơ thể là tổng độ thanh lọc của các cq, trg đó gan, thận đóng v/trò q/trọng nhất
Cl tổng = Cl gan + Cl thận + Cl cơ quan khác
Cl tổng = F.D/ AUC 0-∞

* Độ thanh lọc của gan Cl H – Hệ số chiết tách gan E:

– Cl H = Q H .E Q H : lưu lượng máu qua gan ~ 1400ml/phút

+ E: hệ số chiết tách gan

+ Vs E = fu. Cl int fu: tỷ lệ thuốc ở dạng tự do
+ Q + fu.Cl int Cl int : hoạt tính nội tại của qt thải trừ ở gan => Cl = Q . fu. Cl int

+ Q + fu. Cl int
+ E << 0,3 -> fu.Cl int << Q -> Cl fu. Cl int => thải trừ tại gan kém hiệu quả, thanh thải gan << LL máu qua gan
– VD: Cl naproxen sau tiêm TM 12ml/ph.
Tốc độ bài xuất qua nước tiểu fe=0 -> Cl int = Cl H
-> E = Cl/Q = 12/1400 = 0,086 < 0,3 -> Cl IV fu.Cl int
-> thanh thải toàn phần phụ thuộc vào tỷ lệ thuốc ở dạng tự do trg h/tương và thanh thải nội tại (hoạt tính của en CH thuốc)
+ 0,3 < E < 0,7 -> bt
+ E > 0,7 -> fu.Cl int >>Q -> Cl Q => thải trừ tại gan tốt
VD: Cl toàn phần của lidocain sau tiêm TM 1200ml/ph. fe = 0 -> Cl int = Cl H
-> E = Cl/Q = 1200/1400 = 0,86 > 0,7 -> Cl IV fu. Cl int
-> thanh thải toàn phần phụ thuộc chủ yếu vào LL máu qua gan
-> tđổi LL máu (xơ gan, suy tim) dẫn đến tđổi Cl thuốc

* Độ thanh thải của thận Cl R :

– Tốc độ lọc cầu thận GFR = 120 ml/ph
-> tốc độ lọc của thuốc = GFR. Cu = GFR. fu. Cp
-> Cl lọc = GFR. fu
-> Đánh giá c/năng thận (tốc độ lọc cầu thận) thông qua độ thanh thải creatinin do creatinin:
+ K CH ở gan
+ Lọc hoàn toàn ở thận, k lk vs pro h/tương
+ K đc bài tiết và tht ở ống thận
+ Thải trừ chủ yếu qua lọc ở cầu thận
+ Cl creatinin bt = 120 ml/ph
– Cl R = Cl lọc + Cl bài tiết Cl tái hấp thu
+ Cl R > Cl creatinin -> lọc ở cầu thận + bài tiết ở ống thận
+ Cl R < Cl creatinin -> lọc ở cầu thận + tht ở ống thận
+ Cl R = Cl creatinin -> chỉ lọc ở cầu thận

Hoặc lọc ở cầu thận, bài tiết = tht ở ống thận

2. Thời gian bán thải t 1/2 :

– Là tgian cần thiết để nồng độ thuốc trg huyết tương giảm đi còn 1 nửa
– Ct tính: t 1/2 = 0,693/Ke = 0,693.V d /Cl

(Ke= Kgan+ K thận: hằng số tốc độ thải trừ của cơ thể)

– Ý nghĩa: giúp XĐ
+ Tần suất đưa thuốc (nhịp đưa thuốc)
+ Thời gian cần thiết để thuốc đạt nồng độ ổn định trong huyết tương 5 t 1/2 . (lượng thuốc đưa vào bằng thải trừ trong 1 lần đưa thuốc -> thuốc đạt trạng thái ổn định, nồng độ thuốc đạt hằng đinh trong huyết tương -> thuốc có t 1/2 ngắn nhanh đạt TT ổn đinh)
+ Thời gian để thuốc thải trừ hoàn toàn ra khỏi cơ thể khi dùng 1 liều duy nhất (90-95%) 7 t 1/2
+ Nồng độ thuốc trong huyết tương Cp ở các thời điểm khác nhau.

Copy ghi nguồn: https://brabantpharma.com

Link bài viết: Thông số DĐH đặc trưng cho qúa trình thải trừ

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin Tức Sức Khỏe
Rối loạn nước – điện giải

Contents1 Phân bố dịch cơ thể2 CÂN BẰNG DỊCH3 CÂN BẰNG -NƯỚC4 CÂN BẰNG NATRI-NƯỚC Phân bố dịch cơ thể – Dịch ~50%–60% toàn bộ trọng lượng cơ thể – Các ion hoà tan gọi là điện giải – Các khoảng dịch – Nội bào + Lượng nước thay đổi …

Tin Tức Sức Khỏe
Những lưu ý về Turp Syndrome

Điều trị hội chứng TURP – Quan trọng nhất trong điều trị là phải theo dõi tim phổi, thận và biến chứng thần kinh kết hợp với hội chứng TURP. – Điều trị ban đầu bằng việc đảm bảo oxy, thông khí và tuần hoàn. Cần chú ý đến những …

Tin Tức Sức Khỏe
Những điều cần biết về Turp Syndrome

Contents1 Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện.1.1 * Hội chứng TURP và ảnh hưởng đến hệ thống1.2 * Theo dõi bệnh nhân Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện. …