ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG CẤP CỨU - brabantpharma

ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG CẤP CỨU

Tin Tức Sức Khỏe

Rung nhĩ với TS thất 138/ph. Nhịp nhanh QRS hẹp, loạn nhịp hoàn toàn. Chẩn đoán phân biệt gồm có RN, CN với DT thay đổi, và nhịp nhanh nhĩ đa ổ (MAT). Do ko có các sóng P riêng lẽ hay sóng cuồng nhĩ , chẩn đoán là rung nhĩ.

– Rung nhĩ với TS thất 96/ph, hình ảnh giả. Đoạn đầu là nhịp nhanh với loạn nhịp hoàn toàn, phù hợp với rung nhĩ. Đoạn cuối có một cơn nhịp rấtnhanh và không đều với QRS thay đổi dạng. Có thể là RN với WPW, xoắn đỉnh, hoặc artifact. Sự hiện hữu của các “đỉnh nhọn” của các phức bộ QRS phù hợp với artefact hơn

– NNT đa dạng nghĩ là xoắn đỉnh, TS 220/ph. Nhịp nhanh QRS rộng với hình dạng QRS thay đổi liên tục, thay đổi khoảng R-R và trục điện phù hợp với NNT đa dạng. QRS xoay quanh một điểm, lớn lên, nhỏ đi giúp nhĩ đến xoắn đỉnh.

– Nhịp xoang 64/ph, NTT nhĩ và NTT thất, thiếu máu trước vách, QT kéo dài. QT kéo dài có thể do hạ K máu, hạ Mg máu, hạ Ca máu, TMCT cấp, tăng ALNS, do thuốc, hạ thân nhiệt và HCQTKD bẩm sinh. Ttrong trường hợp này được nghĩ là do RLĐG

– Cuồng nhĩ với DTNT 4:1, TS 75/ph. Nhịp đều với QRS hẹp. Nhịp nhĩ đều 300/ph với các sóng có dạng răng cưa đặc trưng của cuồng nhĩ

– Có thể là NNT 170/ph. Ko thấy sóng P hay sóng cuồng nhĩ → ∆= NNTTDTLH và NNT. Nếu ko có dữ kiện LS thì >80% là NNT; nếu có thêm dữ kiện về tuổi, tiền sử NMCT, HA thấp và PPC, độ chính xác NNT là 100%

– Nhịp bộ nối gia tốc 80/ph. QRS hẹp, và ko thấy sóng P, loại trừ nhịp thất và nhịp nhĩ. Vì TS nội tại của nút NT 40-60/ph, nên nhịp này là nhịp bộ nối gia tốc

– Nhịp xoang với BNT độ I 60/ph với NTT bộ nối DTLH. Mọi QRS đều theo sau sóng P ngoại trừ phức bộ cuối. PR kéo dài (320ms) là BNT độ I. QRS cuối cùng ko có P đi trước là nhịp bộ nối với DTLH

– Đoạn nhịp trên là nhịp xoang nhanh 140/ph, ECG dưới là nhịp xoang nhanh 180/ph. Cả 2 đều là nhịp nhanh đều QRS hẹp, và đều có sóng P đi trước QRS, tương ứng với nhịp xoang

Copy ghi nguồn: https://brabantpharma.com

Link bài viết: ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG CẤP CỨU

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin Tức Sức Khỏe
Rối loạn nước – điện giải

Contents1 Phân bố dịch cơ thể2 CÂN BẰNG DỊCH3 CÂN BẰNG -NƯỚC4 CÂN BẰNG NATRI-NƯỚC Phân bố dịch cơ thể – Dịch ~50%–60% toàn bộ trọng lượng cơ thể – Các ion hoà tan gọi là điện giải – Các khoảng dịch – Nội bào + Lượng nước thay đổi …

Tin Tức Sức Khỏe
Những lưu ý về Turp Syndrome

Điều trị hội chứng TURP – Quan trọng nhất trong điều trị là phải theo dõi tim phổi, thận và biến chứng thần kinh kết hợp với hội chứng TURP. – Điều trị ban đầu bằng việc đảm bảo oxy, thông khí và tuần hoàn. Cần chú ý đến những …

Tin Tức Sức Khỏe
Những điều cần biết về Turp Syndrome

Contents1 Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện.1.1 * Hội chứng TURP và ảnh hưởng đến hệ thống1.2 * Theo dõi bệnh nhân Ringer lactat và NaCl 0,9% không thể sử dụng do các ion có khả năng dẫn điện. …